ΝEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ IKEA ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (06/2010)  • Η DELPHIS AIR CONDITIONING ανέλαβε τον Ιούνιο τον κλιματισμό του νέου καταστήματος ΙΚΕΑ του ομίλου εταιριών ΦΟΥΡΛΗΣ, εντός του εμπορικού κέντρου των Ιωαννίνων στην περιοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010.

    Το έργο αφορά στην προμήθεια δέκα οκτώ (18) μονάδων αέρα-αέρα rooftop συνολικής ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 2.216ΚW Lennox.